Kentucky Sheepskin Pastern Wraps

$35.00

The same great quality of our Kentucky Pastern wraps, with Sheepskin!